Multiplaat Werkendam De maat in plaat
Multiplaat Werkendam
Ferrandstraat 6-B
4251 LL Werkendam

T (0183) 50 19 40
F (0183) 67 86 40
Multiplaat Werkendam fsc plaatmateriaal
Vraag naar onze gecertificeerde houtproducten

Home » Voorwaarden

Leverings voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, contracten en leveringen zijn van toepassing de "Algemene Verkoopvoorwaarden Multiplaat Werkendam B.V." gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg.

Op aanvraag zenden wij u gaarne een exemplaar. 

Alle prijsopgaven zijn gratis en vrijblijvend. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadelige gevolgen van onjuistheden in de opgave of verschil van mening over de tekstinterpretatie, vallen niet onder de aansprakelijkheid en/of verantwoording van Multiplaat Werkendam B.V.

Het document met de Algemene Verkoop voorwaarden is in PDF formaat. Dit is het meest voorkomende bestandsformaat voor op te vragen documenten op Internet.

Download hier onze Algemene Voorwaarden

DISCLAIMER 

Op dit leveringsprogramma van Multiplaat Werkendam B.V. zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
Door dit leveringsprogramma te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord  met deze voorwaarden.
 De gegevens in dit leveringsprogramma zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Multiplaat Werkendam heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van dit leveringsprogramma en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Multiplaat Werkendam staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Multiplaat Werkendam aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Multiplaat Werkendam wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

« vorige pagina